2017 m. kovo 24 d., penktadienis

From B.Osho. "Love, Freedom and aloneness" :

From B.Osho. "Love, Freedom and aloneness" :

"Love is the nourishment for the soul. Just as food is to the body, so love is to the soul. Without food the body is weak, without love the soul is weak. And no state, no church, no vested interest has ever wanted people to have strong souls, because a person with spiritual energy is bound to be rebellious.
Love makes you rebellious, revolutionary. Love gives you wings to soar high. Love gives you insight into things, so that nobody can deceive you, exploit you, oppress you."

(Meilė yra sielos penas. Visai kaip maistas yra kūno penas, taip meilė yra sielos. Be maisto kūnas bus silpnas, be meilės bus silpna siela. Jokia valstybė, jokia bažnyčia, jokia institucija niekada nenorėjo, kad žmonės turėtų stiprias sielas, nes dvasiškai energingas žmogus yra maištingas.
Meilė jus padaro maištingus, tampate revoliucionieriais. Meilė jums suteikia sparnus, kad kiltumėte į aukštybes. Meilė suteikia jums įžvalgumą, todėl niekas negali jūsų apgauti, jūsų išnaudoti ir engti')