2017 m. balandžio 15 d., šeštadienis

Apie velnio gundymus.

Popiežius kreipdamasis į jaunimą Lotynų Amerikoje sakė: " Mano brangieji, saugokitės velnio. Velnias jus gundys narkotikais, alkoholiu, ir ypač - priešvedybiniu seksu.".
Tai kas tas velnias? Jūs esat kada nors jį matę prieš akis? Nemanau, kad kas nors iš mūsų yra matę velnią ir kad jis kažkaip jus gundė. Juk žinome, kad mūsų troškimai, kyla iš pačių mūsų, tai ne joks velnias ar dar kažkokia Dievo rykštė. B.Osho sako: "Tačiau tai yra religijų strategija - suversti atsakomybę kokiam nors pramanytam personažui, pavyzdžiui, velniui, kad jūs nesijaustumėte, jog esate smerkiami patys." Tai taip išeina, kad Popiežius sako, kad jūs pats esate velnias, bet jis tiesiog neturi pakankamai drąsos tai pasakyti, tiesiai šviesiai.

Ir nepaisant to, visi šventraščiai teigia, jog Dievas yra visagalis, tačiau net ir jis negali padaryti paprasto dalyko - tiesiog sustabdyti šį velnią, kad jis nebegundytų žmonių ?! Kažkodėl Dievas taip ir neįveikia to velnio, kad jis nustotų pagaliau gundyti žmones blogais dalykais. Ir visgi, jei pats Dievas yra bejėgis prieš velnią, tai kaip paprastas žmogus gali įveikti tą velnią ir jo siūlomas pagundas??
Dauguma Dievo atstovų, ištisus amžius vis meluoja ir taip nė karto nepabandė pasielgti atsakingai. B. Osho sako: Tai neatsakingumas - sakyti žmonėms, "saugokitės, velnias jus gundys". Kaip tik būtent toks pasakymas  ir sėja pagundą žmonių protuose. Tada tie žmonės Lotynų Amerikoje, atėję paklausyti Popiežiaus dvasinio pamokslo,grįžo namo galvodami apie ikivedybinį seksą, galvodami,kur čia dabar gavus narkotikų ir kur čia yra alkoholio vartojimo blogybės...Paradoksalu ar ne? Kita vertus, kalbant apie alkoholį, juk jis nėra velnio pagunda, nes alkoholį gėrė ir pats Jėzus Kristus, siūlydamas gerti savo apaštalams. Taip gaunasi, kad drausti alkoholį - tai kelti pavojų Jėzaus reputacijai. Juk niekur neminima, kad Jėzus Kristus buvo Anoniminių alkoholikų klubo narys. Jis juk visad mėgavosi gėrimu ir niekada, nesakė, kad tai yra nuodėmė. Tai taip išeina, kad dabartinis Popiežius yra religingesnis už Jėzų Kristų ???

Rašytojas B.Osho sako: " Jėzus yra suterštas rabinų ir kunigų. Tai ta pati kompanija kaip ir popiežius, tik skirtingos jų etiketės, skirtingi prekiniai ženklai. Bet verslas tas pats, kompanija ta pati, jų darbas tas pats - jie gadina žmones, jie niekina jūsų nekaltumą. Popiežius sunerimęs dėl ikivedybinio sekso - matyt, seksas jam labai rūpi, kaipgi jis kitaip būtų galėjęs duoti tokį perspėjimą?Ir jis jį labai pabrėžė!"

Tai kodėl, dabar priešvedybinis seksas yra negerai. Taip kažkada jis buvo problema, bet dabar mes gyvename dvidešimt pirmame amžiuje, ar ne? Kodėl tai problema? Seksas gali baigtis neplanuotu nėštumu, gali atsirasti vaikų, o kas gi jais pasirūpins? Kas gi ves tą merginą, kuri turi vaiką? Bet dabar, tos problemos lyg ir nebėra, nes lytinis švietimas yra pažengęs tiek, kad visos normalios šeimos ugdydamos savo vaikus, gali papasakoti, kuo gali baigtis neatsakingas seksas. Tačiau, ši problema tebeglūdi mūsų galvose. Ji niekada ir nedings, kada Dievo pasekėjai kalbės apie seksą, kaip apie "velnio gundymą" ir baisiausią nuodėmę.

"Iš tikrųjų daugiausia vedybinio gyvenimo sunkumų kyla dėl to, kad draudžiamas ikivedybinis seksas. Tai tarsi kas būtų pasakęs, kad kol nesulauksite dvidešimt vienų metų, negalėsite plaukti: neleiskite, kad velnias jus gundytų, lipimas į vandenį, kol dar nesuaugote, yra nuodėmė. Ir štai jums sukanka dvidešimt vieni metai, bet jūs nemokate plaukti. Tačiau jūs manote, kad mokate, nes juk jums dvidešimt vieni, jums jau leidžiama plaukti - ir šokate į upę. Jūs šokate į savo mirtį! Nes vien  tai, kad jums sukako dvidešimt vieni, jokiu būdu nereiškia, kad sugebėsite plaukti. Tokios taisyklės nėra. O kadangi išmoksite plaukti?"- B.Osho.

Iš rašytojo palyginimo, galime sakyti, kad kyla mintis, jog prieš lipdami į vandenį jūs turite išmokti plaukti, tačiau, jei lipsite į vandenį padarysite nuodėmę. Tad kur tada išmokti plaukti? Savo miegamajame ant lovos? Ne, visgi jums reikės bristi į vandenį.

"Mergina niekada nebus tokia seksualiai gyvesnė, negu kad sulaukusi keturiolikos metų amžiaus; o vaikinas niekada nebus toks seksualiai gyvas, kaip kad būna sulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus. Kai gamta pasiekia savo aukščiausią tašką, jūs juos imate stabdyti. O kai vaikinas sulaukia trisdešimties, jūs jam leidžiate tuoktis. Jo seksualumas jau gęsta. Jo gyvybės energija silpnėja, jis praranda susidomėjimą. Biologiškai jis pavėlavo keturiolika ar šešiolika metų." - B.Osho

Rašytojas teigia, kad būtent dėl to kyla tiek daug santuokinio gyvenimo problemų, ir klesti tiek daug vedybinių konsultantų - nes abu partneriai yra praleidę savo aukštumų valandas...
Manau, kad rašytojas neturi omenyje, kad būtent keturiolikos-aštuoniolikos metų reikia pulti į seksualinius santykius ir pradėti sakyti savo nepilnamečiams vaikams, kad jau laikas išskleisti "meilės sparnus". Aš manau, kad jis sako, jog turim ugdyti vaikų atsakomybę apie seksą, kad tai jokiu būdu nėra nuodėmė, tačiau norint pradėti gyventi seksualinį gyvenimą, turi būti atsakingas. Draudimas kaip tik skatina viską išbandyti, nes dažniausiai draudžiant nėra pasakojama, dėl ko ir kas gali nutikti. Tai tiesiog pabrėžiama "ikivedybinis sekas - blogai, nesusigundyk, negalima.", "narkotikai, alkoholis - blogai, nesusigundyk, negalima".

Ir visgi, niekas jūsų negundo. Tai ne joks velnias, tai paprasčiausia gamta. "Ir gamta nėra prieš jus, ji visa yra su jumis. Geresnėje žmonių visuomenėje ikivedybinis seksas turėtų būti pripažįstamas taip pat, kaip yra pripažįstamas kai kuriose pirmykštėse gentyse. Ir štai dėl kokių priežasčių. Pirma, gamta jus tam paruošė, iš jūsų neturėtų būti atimta prigimtinė teisė. Jei visuomenė nėra pasirengusi jūsų vedyboms, tai visuomenės problema, ne jūsų. Visuomenė turėtų rasti kokią nors išeitį. Pirmykščių genčių žmonės tą išeitį rado. Ir tenai mergina iki vedybų pastodavo labai retai. Jei taip atsitikdavo, vaikinas ir mergina susituokdavo. Dėl to neturi būti jokios gėdos, jokio skandalo, dėl to nieko nereikia smerkti. Priešingai, vyresnieji laiminą jaunųjų porą, nes jie įrodė, kad yra energingi; gamta juose galinga, jų biologija yra gyvesnė, negu kieno nors kito. Bet pasaulyje nutinka retai." - B, Osho.