2013 m. spalio 23 d., trečiadienis

Poteisybei

Geresniam gyvenimui nereikia efektyvumo, produktyvumo, reitingų ir rodiklių, nei ryškių šviesų – geresniam gyvenimui reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių krizių, pasimetimo visiško (kartais), nejaukių pauzių, po kuriu norisi juoktis, kartais reikia ką nors pamesti ir ką nors atrasti (daiktą, bet galima ir žmogų... ar koki idealą... ).. reikia neskubėjimo, atsipalaidavimo, privatumo... 


2013 m. spalio 15 d., antradienis

Ką vienas žmogus duoda kitam?

Ką vienas žmogus duoda kitam? Jis atiduoda save, vertingiausia, ką turi, atiduoda savo gyvenimą. Tai nebūtinai reiškia, kad paaukoja kitiems savo gyvybę - jis duoda tai, kas jame yra gyva; duoda savo džiaugsmą, dėmesį, supratimą, žinias, humorą ar liūdesį - visas žmogiškojo gyvybingumo išraiškas. Atiduodamas savo gyvenimą jis praturtina kitą žmogų sustiprina jo gyvybingumą, kartu stiprindamas ir savąjį. Jis duoda ne tam, kad gautų: davimas pats savaime yra didžiulis džiaugsmas. Duodamas jis pažadina kitame asmenyje kažką, kas paskui atsispindi jame pačiame. Nuoširdžiai duodamas jis neišvengiamai gauna ir pats. Davimas padaro davėju ir kitą žmogų, ir abu su džiaugsmu dalijasi tuo, ką pažadino gyvenimui. Davimo akte kažkas gimsta ir abu dalyvaujantys yra dėkingi juose gimusiam gyvenimui. Meilės atveju tai reikštų: meilė yra jėga, kuri gimdo meilę.

Taigi.

Gyvenimas pateikia mums tiek išbandymų, tam, kad juos įveiktume. Ir žinau tik tai, kad nėra sutapimų, nėra nieko neįmanomo. Yra “Taip turi būti” ir “Taip, viskas įmanoma”.

Po tuo pačiu dangumi.

Kad ir kur, kaip, kada, bet po tuo pačiu dangumi. : )

Tiesa.

Paprastai, žmonės nesupranta, kas jiems yra sakoma, kol nepakartoji du ar tris kartus. Dažniausiai, žmonės pripratę girdėti tik tai, kas jiems yra įdomu, priimtina ir t.t. Šitą ne aš sugalvojau, o kažkur girdėjau ir labai tai įsisavinau.

Išsiskyrimas

Tikrovėje tokia meilė būtų užgesusi, ją būtų sutepusi gyvenimo kasdienybė, o išsiskyrimas kaip tik apsaugo jausmus, atmintyje jie išlieka tyri ir amžini. Nors ir kelia skausmą, meilė laikoma didžiausia gyvenimo dovana-ji suteikia gyvenimui prasmės, sustiprina žmogaus tikėjimą pačiu savimi, atveria kūrybingumą

Ramu, ramu.

Leidžiu sau patirti gyvenimo malonumą. Atrodo visada jis buvo ranka pasiekiamas, bet tik dabar jį pasičiupau.
Saulė, dangus, mėnulis,žvaigždės ir visa, kas virš mano galvos teikia tiek daug. Užsimerkiu ir įkvepiu nežemiško gėrio, kuris slypi ten viršuje. Nenoriu atsimerkti, noriu skęsti ten, kur taip neapsakomai gera…
Ramu, ramu.

Troškimas

Didžiausias troškimas, realiausias troškimas - užmegzti ryšį. Nuo tos akimirkos viskas keičiasi, vyras ir moteris leidžiasi į žaidimą, be to, kas įvyksta anksčiau,-juos suartinusio potraukio-neįmanoma paaiškinti. Tai skaistus, tyras troškimas. Ir kol tas troškimas išlieka tyras, vyras ir moteris aistringai myli gyvenimą, kiekvieną akimirką palydi pagarbiai ir sąmoningai, nuolatos laukdami lemiamos valandėlės švęsti naują palaiminimą.Jie neskuba ir neapgalvotais veiksmais neskubina įvykių. Žino, kad tai, kas neišvengiama, įvyks, tai, kas tikra, visada ras būdą atsiskleisti. Kai ateina laikas, jie neabejoja, nepraleidžia galimybės, nepražiopso nė vienos stebuklingos akimirkos, nes suvokia, kokia svarbi kiekviena sekundė.